Teraz Matura” to licząca kilkadziesiąt publikacji edukacyjna seria, której celem jest przygotowanie uczniów liceów ogólnokształcących oraz technikum do egzaminu dojrzałości z wielu przedmiotów. Przygotowana została przez wydawnictwo Nowa Era, które od bardzo wielu lat specjalizuje się w wydawaniu materiałów na użytek polskiej szkoły polecanych zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli. Autorami serii jest zespół ekspertów w dziedzinie konkretnych przedmiotów, a więc każda książka ma inny ich zestaw. Rokrocznie każda z książek jest aktualizowana o nowe zadania maturalne i rozwiązania w kwestii skutecznego przygotowania do ich poprawnego rozwiązania.

Maturalne vademecum z serii Teraz Matura

Seria “Teraz Matura” składa się przede wszystkim z publikacji typu vademecum, czyli takich, które zawierają wszystkie informacje ujęte w podstawie programowej w formie klarownego kompendium. Owo zebranie całości materiału potrzebnego do zdania egzaminu maturalnego ułatwia planowanie powtórek, a także samą naukę. Każde z vademecum zostało przygotowane w trosce o potrzeby dzisiejszego ucznia: najważniejsze kwestie zostały wyróżnione graficzne przez pogrubienie lub ujęcie w kolorowe ramki. Wizualizacje omawianych treści ułatwia zaopatrzenie publikacji w mnogość diagramów, tabel, wyliczeń, grafik, zdjęć oraz wykresów. Obecnie w skład serii “Teraz Matura” wchodzą wydania vademecum z następujących przedmiotów: język polski, matematyka (oba wymienione na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym), biologia, chemia, geografia, fizyka, historia oraz wiedza o społeczeństwie.

Inne publikacje w serii

Oprócz klasycznych wydań typu vademecum, seria “Teraz Matura” oferuje także publikacje zawierające autentyczne i przykładowe arkusze maturalne, których wykonywanie ma przygotowywać do egzaminu maturalnego w praktyce. Wydane są także specjalne książeczki zawierające przykładowe zadania z rozmaitych przedmiotów. Wśród oferty edukacyjnej Nowej Ery znaleźć można publikacje zawierające arkusze maturalne i ćwiczenia egzaminacyjne na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii oraz historii. Warto również dodać, że z niektórych przedmiotów wypuszczono na rynek podserię “Tuż przed egzaminem”, która zawiera podstawowe informacje z danej dziedziny wiedzy do powtórzenia na ostatni moment. Każdy uczeń otrzymuje także, kupując publikację z serii, specjalny kod dostępu do internetowej bazy, która zawiera jeszcze większą liczbę zadań przygotowujących do egzaminu maturalnego.

School obraz autorstwa freepik - www.freepik.com